A ČO NA KOUČING

HOVORIA PARTNERI V KOUČINGU?

„Riešeniu je jedno, prečo problém vznikol“ – Werner Herren. S Agi sa k riešeniu vždy dostanem. Profesionálny, ľudský prístup šitý na mieru danej situácii, ktorú riešime. Vie sa naladiť na človeka, naladiť atmosféru a už keď neviete ako ďalej povie vetu... „neviem“ nechaj sedieť vedľa na stoličke“ 😊 Ak koučing, tak jedine s ňou.
Michaela Bliščáková vedúca odboru Podporné služby
Spočiatku som vnímala koučing ako neužitočný a zbytočný spôsob mrhania pracovného času, ktorý bolo možné využiť inak - efektívnejšie. Mala som pocit, že koučing ma v ničom novom obohatiť nemôže. Prvé skúsenosti ma presvedčili o opaku, a po niekoľkých stretnutiach som dospela k poznaniu, že koučing môže byť pre mňa prínosom. Koučing mi umožnil dívať sa na riešenie záležitostí z inej perspektívy. Nútil ma zvažovať viaceré možností a alternatívy a posúval moje riešenia k jasne zadefinovanému želanému cieľu. Dnes sa pri každodenných pracovných aktivitách snažim uvažovať "koučingovo". Odporúčam všetkým, ktorí sa neboja zdokonaľovať.
Mgr. Diana Kozáková riaditeľka
Vďaka koučingu s Agi som si začala uvedomovať čo je v mojom živote pre mňa dôležité, a či sú moje rozhodnutia v súlade s mojimi hodnotami. Už po prvom stretnutí som sa dokázala neuveriteľne pohnúť vpred. Naučila som sa lepšie zvládať stres a viac si veriť, čo sa veľmi pozitívne odzrkadlilo v mojom zamestnaní. Agi mi pomohla odhaliť, čo ma v mojej práci brzdilo a ujasniť si, aké kroky môžem podniknúť, aby som bola spokojná. Ak ste v situácii, v ktorej cítite, žeby vám prospela podpora alebo si chcete spraviť poriadok v hlave alebo cítite že situáciu nezvládate, určíte stojí za to vyskúšať koučing s Agi. Agi, ďakujem ti za ľudskú pomoc a odbornú podporu.
Ing. Janka Pundžákováservice delivery manager - support expert
Koučovanie s Agátou? No poviem vám, pre mňa žiadna sranda. Rozumne kladenými otázkami, bez akejkoľvek manipulácie mi nastavila zrkadlo a nenásilnou formou ma "prinútila", aby som sám rozmýšľal a našiel spôsoby, možnosti, riešenia o akých som ani netušil. Úprimne poviem, že o koučovaní som nevedel nič a dalo mi viac, ako som bol vôbec ochotný pripustiť, že mi môže dať. Agáta ako kouč? Odvážna, kreatívna, otvorená zmenám. Nepodsúva, neradí, nemanipuluje. Najviac si cením jej úprimnosť a schopnosť počúvať druhého.
Roman Tomečkotechnik
Metódu koučingu som využila už niekoľkokrát s viacerými koučami. S pani Klienovou bol však koučing celkom iný. Plný ľahkosti, spontánnosti, hravosti. Svojimi otázkami vždy triafala „do čierneho“. Moje vlastné odhalenia ma častokrát zneistili, ale ku koncu stretnutia som vždy vedela, že na svoj problém mám to najsprávnejšie riešenie. Je pre mňa koučom, u ktorého sa spája profesionalita a ľudskosť zároveň.
Ing. Dušana Drgoncováterapeutka
Aj napriek tomu, že sa v svete obchodu pohybujem už takmer viac ako 13 rokov, a myslela som si, že nič nové sa už nemôžem naučiť, koučing s Agi mi ukázal, akú rezervu a nevyužitý priestor na rozvoj v sebe mám, a v ktorých oblastiach sa dokážem profesne zdokonaliť i osobnostne posunúť. Cez koučing som sa naučila vnímať veci z iného uhla pohľadu, hľadať možnosti a spôsoby riešenia rôznych situácii v sebe samej, porozumieť svojím reakciám a vedieť ich situačne korigovať a nasmerovať v prospech nastaveného cieľa. Už po prvých stretnutiach mi bolo jasné, že aj napriek priateľskému prístupu mám pred sebou profesionála, ktorý mi dáva šancu pracovať na sebe a podporí ma v rozvíjaní svojich zručností, i zručností ľudí v tíme, ktorý vediem. A čo je najlepšie – každou ďalšou hodinou s Agi sama prichádzam na ďalšie nové spôsoby, možnosti, veci použiteľné v praxi, čo ma osobne nesmierne motivuje do ďalšej práce 😊
Ing. Lenka Baníkovasupervízorka
S koučingom som sa ešte nestretol a tak som bol zvedavý čo to bude a ako mi to pomôže. Teraz môžem povedať, že mi Agi dala naozaj veľa, zmenila spôsob myslenia a nasmerovala na správnu cestu za mojími nemalými cieľmi. Po prvom sedení som mal jasno kam smerujem, prečo to robím a ako to, čo chcem dosiahnem. Určite koučing s Agi odporúčam každému kto chce v živote niečo dokázať a ako jedinú cestu vidí úspech v tom čo robí.
Daniel Kravjanskýtriatlonista
Výsledkom a hlavným prínosom koučovacích stretnutí s Agi je vyššia kontrola nad emóciami a lepšie zvládanie stresových situácií. Pokoj a spokojnosť ako v pracovnom, tak aj súkromnom živote. Zlepšenie výsledkov – moji ľudia sú viac motivovaní a poskytujú mi pravidelnú spätnú väzbu. Osobnostný a pracovný rozvoj – uvedomil som si, že na veci je potrebné sa pozerať z rôznych strán a nič nie je tak vážne, aby mi to neprinieslo výhru J Lepšie zvládam a predvídam zmenu – za každou zmenou vidím príležitosť a som na ňu pripravený.
Tomáš Repovskýsupervízor
Vo svojej profesionálnej kariére som sa stretol s viacerými koučmi a mnohými spôsobmi koučingu. Ale keď som spoznal Agi obrátilo mi to vnímanie koučingu o 180 stupňov. V jej prítomnosti ľahko zabudnete na to, že ste na koučingu. Pretože sa cítite ako keby ste stretli starého priateľa. Toho čo vás vždy pozorne vypočuje. Vyvedie vás zo slepej uličky, v ktorej sa točíte. Poskytne vám pohľad zhora na problém, ktorý riešite. A vždy dôsledne dohliadne na to, aby ste si sami naň vymysleli najlepšie riešenie – vaše vlastné riešenie!
Ivan Šuškavedúci oddelenia Back office
Pre mňa je každé koučingové stretnutie s Agi hlavne o obrovskej dávke energie. Po každom našom rozhovore odchádzam s pocitom, že to, čo chcem zvládnem, že na to mám a s uvedomením si, koľko je vo mne vedomostí a zručností. Stretnutia s Agi sú pre mňa dôležité z pohľadu utriedenia si priorít, vytýčenia si cesty a ujasnenia si prvých dôležitých krokov. Keď je už toho na mňa „dosť“, resp. váham s rozhodnutím, viem sa na Agi vždy obrátiť a spoľahnúť sa. Koučing s Agi mi vždy pomôže zvládnuť náročné situácie a posúva vpred ... Ďakujem.
Ing. Katarína Knežováriaditeľka pobočky
Koucing: Zdá sa to byť jednoduché, ale nie je. Ak by to bolo, robil by to každý. Našťastie som spoznala niekoho, kto to podľa mňa robí správne, citlivo a počas rozhovoru človek stráca obavy a strach čo je správne/nesprávne. Rozhovor je plne venovaný koučovanej osobe, ktorá je nenápadne vedená nájsť odpovede a súvislosti, ktoré v podstate podvedome vie, ale správnym smerovanim, otázkami, štrukturovaním informácií vypovedané nahlas, dávajú zrazu alebo opäť zmysel, priamo customizovane k bodu odkiaľ sa človek vie ďalej posunúť a vždy vrátiť späť ak má pocit opätovného zaciklenia. Ďakujem Agi 🙂
Adriana Tóthovásenior process manager
Až po sedení s Agi som začala koučing vnímať nie ako povinnosť, ale ako pomoc, podporu, nasmerovanie, sebapoznanie. Agi mi veľakrát pomohla nájsť cestu aj tam, kde to pre na vyzeralo ako neriešiteľné. Agi nemá návod na všetko, to nemá nikto, ale vždy ma vedela otázkami nasmerovať a nájsť v sebe aj to, čo by sa mne samej nepodarilo, resp. trvalo by mi to oveľa dlhšie 😊 Páči sa mi, že sa neustále vzdeláva, a tým obohacuje seba a ľudí vo svojom okolí...
Ing. Silvia Želtvayovásupervízorka