OBJEDNÁVKA KOUČOVACIEHO BALÍKA
ŠTANDARD

 • ÁNO, objednávam si balík ŠTANDARD.
  Vyplnením Objednávky si objednávam koučovačí balík ŠTANDARD v cene 250,- €.
 • ÁNO, viem presne, čo získavam.
  Jedno 60 min. koučovacie stretnutie (skype alebo osobné koučovacie stretnutie) a ako bonus získavam e-book "ROZCVIČKA MYSLE".
 • ÁNO, viem ako sa na koučovacie stretnutie objednám.
  Na koučovacie stretnutie je potrebné sa objednať elektronicky, po zrealizovaní úhrady za balík, zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu: kouc@agatakleinova.sk s predmetom e-mailu: OBJEDNÁVKA KOUČOVACIEHO STRETNUTIA - STANDARD.
 • ÁNO, poznám termíny plnenia.
  Koučovacie stretnutie je potrebné absolvovať najneskôr do 90 dní od termínu úhrady za tento koučovací balík.
 • ÁNO.
  Odkontroloval/a som všetky údaje v Objednávke, hlavne e-mailovú adresu, prostredníctvom ktorej bude dohodnutý termín koučovacieho stretnutia, a na ktorú bude zaslaný bonus - e-book "ROZCVIČKA MYSLE".

Koučovací balík ŠTANDARD

cena 250,- EUR

ŠŤASTNÚ CESTU DO CIEĽA ŽELÁM

A ČO NA KOUČING A JEHO PROCES HOVORIA PARTNERI V KOUČINGU?

Koucing: Zdá sa to byť jednoduché, ale nie je. Ak by to bolo, robil by to každý. Našťastie som spoznala niekoho, kto to podľa mňa robí správne, citlivo a počas rozhovoru človek stráca obavy a strach čo je správne/nesprávne. Rozhovor je plne venovaný koučovanej osobe, ktorá je nenápadne vedená nájsť odpovede a súvislosti, ktoré v podstate podvedome vie, ale správnym smerovanim, otázkami, štrukturovaním informácií vypovedane nahlas, dávajú zrazu alebo opäť zmysel, priamo customizovane k bodu odkiaľ sa človek vie ďalej posunúť a vždy vrátiť späť ak má pocit opätovného zaciklenia. Ďakujem Agi 🙂
Aďka Tóthovásenior process manager
Koučovanie s Agátou? No poviem vám, pre mňa žiadna sranda. Rozumne kladenými otázkami, bez akejkoľvek manipulácie mi nastavila zrkadlo a nenásilnou formou ma "prinútila", aby som sám rozmýšľal a našiel spôsoby, možnosti, riešenia o akých som ani netušil. Úprimne poviem, že o koučovaní som nevedel nič a dalo mi viac, ako som bol vôbec ochotný pripustiť, že mi môže dať. Agáta ako kouč? Odvážna, kreatívna, otvorená zmenám. Nepodsúva, neradí, nemanipuluje. Najviac si cením jej úprimnosť a schopnosť počúvať druhého.
Roman Tomečkotechnik